ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρία στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό ανώτερης και ανώτατης τεχνικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Με την αρμονική   συνεργασία των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Τοπογράφοι) τόσο σε μελετητικό όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο   επιτυγάνεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των κατασκευων.

 

Σε κατασκευαστικό επίπεδο , η ολοκληρωμένη  τεχνική κατάρτιση των στελεχών και η πολυετή εμπειρία τους εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η συνεχής επιμόρφωση τους  αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας, ώστε να αναπροσαρμοζεται συνεχως  στις αλματώδεις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης..

 

 

Με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας δυναμικά μέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό στερέωμα όλων των κλάδων στους οποίους η εταιρεία δραστηριοποιείται.