ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 30-40% (ανάλογα με τη χώρα) της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το υπόλοιπο 60-70% καταναλώνεται στη βιομηχανία και τις μεταφορές και είναι ευρέως αποδεκτό  ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά. Η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια αλλά και η υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ενώ οι τεχνικές και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό δεν είναι δαπανηρά.

 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί εντός του 2009,  απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Η SICAP , διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, για να εφαρμόσει πλήρως την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση των κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας κατέχει:

1.      Ολοκληρωμένη μεθοδολογία και λογισμικό για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  για τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών.

2.      Κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για την διεξαγωγή μετρήσεων που περιλαμβάνει θερμοκάμερες, υγρασιόμετρα, αναλυτές καυσαερίων, καταγραφικά θερμοκρασίας, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και συντελεστή ισχύος.

 

 

ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός της ενεργειακής απόδοσης των κτιριων)

 

 

 

Μέσω της ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται διαγνωστικός και θερμογραφικός έλεγχος του κτιρίου και των Η-Μ εγκαταστάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της ενεργειακής ανάλυσης των μετρήσεων, προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για τον κτιριακό και του βιομαχανικό τομέα.

 

·        ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Η Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω επεμβάσεων που γίνονται:

 

1.      Στο κέλυφος του κτιρίου( Μόνωση, αεροστεγάνωση, διπλά ή τριπλά υαλοστάσια, σκίαση)

2.      Στις ηλεκτομηχανολογκές εγκαταστάσεις (Φωτοβολταικά, ηλιοθερμικά, γεωθερμικά, φωτισμό, κλιματισμό, αερισμό)

 

·        ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ

 

Η χαμηλή ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω τεχνολογικές επεμβάσεις και αναβαθμίσεις  με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Η σωστή επιλογή των επεμβάσεων σε μια βιομηχανία απαιτεί την λήψη σωστών τεχνικοοικονομικών κριτηρίων ώστε τα οικονομικά οφέλη που απορρεόυν να κάνουν ελκυστική την επένδυση.

 

Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία:

1.      Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων με σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης.

2.      Εκσυγχρονισμός συστημάτων καυστήρων, λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων, ξηραντηρίων.

3.      Θερμομόνωση δεξαμενών, αγωγων

4.      Βελτίωση συστημάτων ενέργειας σε πεπιεσμένο αέρα, ανεμιστήρες, αντλίες, μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού.

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 

  1. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του CO2.
  2. Εξασφάλισης της ανταγωνιστικοτητας και της υγιούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
  3. Διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου  και προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ